adres:     Jana Pawła II nr 3,  08-106 Zbuczyn            fax/tel.  25 641 30 03            gim_zbuczyn@wp.pl

  Aktualności Gimnazjum Szkoła Podstawowa Projekty edukacyjne Galeria
   >>>    Aktualności    >>>    Ogłoszenia

|    Wpłaty na RR    |    Komunikaty    |    Dokumenty szkolne    |


Ogłoszenia
Rozmiar: 130892 bajtów

Dotychczasowe wpłaty na RR w poszczgólnych klasach
w roku szkolnym 2015/16
dane z dnia:


Szkoła Podstawoa Gimnazjum
Klasa Liczba wpłat Klasa Liczba wpłat
0 a I a
0 b I b
1 a I c
1 b II a
2 a II b
2 b II c
2 c III a
3 a III b
3 b III c
4 a    
4 b    
5 a    
5 b    
6 a    
6 b    


Wpłatę składki na Radę Rodziców można dokonać także bezpośrednio na konto:

Nr konta RR Szkoły Podstawowej    92 9198 0003 0005 3598 3000 0010

Nr konta RR Gimnazjum    05 9198 0003 0005 3585 3000 0010

Prosimy podać w tytule przelewu: "Składka za imię i nazwisko ucznia z klasy nazwa oddziału"

Rozmiar: 4704 bajtów


Komunikaty

    Ubezpieczenie
  Informacje o ubezpieczeniu uczniów w roku 2015/16    Informacje

 
    Zmiana obuwia
  W szkole obowiązuje bezwzględnie obuwie na jasnej podeszwie.
Ze względu na zdrowie uczniów, obuwie w szatniach nie powinno być przechowywane w workach wykonanych z tworzyw sztucznych -tzw. "reklamówkach" tylko w workach płóciennych.

 
    Pomoc dla osób pokrzywdzonych
  Osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin mają możliwość otrzymania bezpłatnej pomocy udzielanej przez podmioty i organizacje pozarządowe.
Pełna lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz Informator dla Pokrzywdzonego dostępne są na stronach:

- Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem,
- www.pokrzywdzeni.gov.pl
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego www.mazowieckie.pl w zakładce: Polityka społeczna/Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/Placówki świadczące pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie/Sieć pomocy Ofiarom Przestępstw


 

Rozmiar: 4704 bajtów      Aktualizacja strony     copyright by Jarosław Soszyński i Anna Góral (ZS w Zbuczynie)