adres:     Jana Pawła II nr 3,  08-106 Zbuczyn            fax/tel.  25 641 30 03            gim_zbuczyn@wp.pl

  Aktualności Gimnazjum Szkoła Podstawowa Projekty edukacyjne Galeria
   >>>    Aktualności    >>>    Dokumenty


Rozmiar: 142582 bajtów


Rozmiar: 5881 bajtów
S Z K O Ł A    P O D S T A W O W A   G I M N A Z J U M
Rozmiar: 5881 bajtów

S T A T U T  |  S T A T U T

REGULAMIN ZESPOŁU SZKÓŁ  |  REGULAMIN GIMNAZJUM

Szkolny program wychowania  |  Szkolny program wychowania

Program profilaktyki  |  Program profilaktyki

W Z O  |  W Z O


Zmiany w Statucie  | Rozmiar: 5881 bajtów

Rozmiar: 5881 bajtów
R E K R U T A C J A
Rozmiar: 5881 bajtów
Regulamin rekrutacji

do oddziału przedszkolnego

do klasy pierwszej

 | 
 | 
 | 


Karta zgłoszenia do oddziału przedszkolnego

Karta zgłoszenia do klasy I

Wniosek o przyjęcie
do oddziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie
do klasy I dziecka

 | 
 | 
 | 
Rozmiar: 5881 bajtów
P O D R Ę C Z N I K I     w roku szkolnym 2017/2018
Rozmiar: 5881 bajtów
klasy 0

klasy I - III

klasy IV - VI

 | 
 | 
 | 

klasy II - III gimnazjum


Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników

Rozmiar: 5881 bajtów


Rozmiar: 15453 bajtów

      Aktualizacja strony     copyright by Jarosław Soszyński i Anna Góral (ZS w Zbuczynie)